Huisjesmelkers

De pispalen (flitspalen) zijn nog niet voltallig ingeburgerd, en dan maakt men zich al weer druk, reageert men zich weer af op de woningeneigenaars.

Joseph Hermans - Meeuwen-Gruitrode

Misschien terecht, maar minstens ongemeend en met doelstellingen die eveneens ongeoorloofd zijn.

De diverse overheden spelen ook daaromtrend een vuile rol, en aan hun zovele belastingsheffingen waar te nemen zijn zij zelf minstens een voorbeeld van goede melkers.

Enerzijds verkoren zij de schijn zich zich zorgen te maken over de huisvesting van de sociaal zwakkere in de maatschappij, huizen als krotwoningen te bestempelen, en ze niet bewoonbaar te verklaren.

Anderzijds verklaren zij nieuwbouwwoningen, huizen die nog niet voltooid zijn vroegtijdig bewoonbaar, leggen de bouwheer (eigenaar) alzo vroegtijdig een kadastraal inkomen op met als doelstelling en gevolg grondbelastingen te heffen, terwijl terzelfder tijd ook nog eens leegstandsbelasting geheven wordt.

Allen, zowel de gemeente, als de provincie als de Vlaamse overheid snoept een deel van die inkomsten voor zich,en de eigenaar maar betalen.

De afgelegen Limburger moet dan ook nog, wanneer hij niet met de gang van zaken tevredenheid is naar de rechtbank

in Gent, alsof er in de provincie zelf geen rechtbank zou zijn.

De Vlaamse Overheid legt enkel windeieren, heeft met haar streven naar ontvankelijkheid het leven nog moeilijker gemaakt, in ieder geval wat de onroerende voorheffingen betreft.