Buitenlanders en ziekteverzekering

Nederlanders in België misbruiken ziekteverzekering (HBvL 30/01/04). Iedereen die in Nederland werkt en in België woont, zowel Nederlander als Belg, is in Nederland verzekerd voor de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) middels betaling van sociale premies. Iedereen die boven een bepaa1de loongrens komt is niet meer ziekenfonds verzekerd, maar dient een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.

Victor Kamm - Lanaken

Officieel kan een particuliere ziektekostenverzekering alleen een polis met betreffende (Nederlander of Belg) afsluiten als deze persoon AWBZ gerechtigd is. Voor de werkende is dat geen probleem. Voor de partner en de kinderen van betreffende werkende is dat wel een probleem als de partner niet werkzaam is en in België woonachtig is. Dientengevolge kunnen de partner en de kinderen formeel geen particuliere ziektekostenverzekering afsluiten in Nederland. Er rijn verzekeringsmaatschappijen die, in onwetendheid, wel polissen afsluiten, maar wettelijk gezien is dat eigenlijk niet mogelijk en kunnen zich problemen voordoen indien er kosten gemaakt gaan worden.

De enige manier voor de niet werkende partner en de kinderen om zich te verzekeren, is zich aan te sluiten bij een Belgische Mutualiteit als "niet beschermd persoon" (= zonder statuut).

Zowel mijn echtgenote als ik zijn werkzaam in Neder1and en woonachtig in Lanaken. In november 1995 wordt onze eerste dochter geboren in het azM in Maastricht. Zij wordt enkele weken te vroeg geboren en aldus opgenomen op de neonatologie afdeling, kosten toen ruim fl 16.000 (circa € 7300).

Mijn particuliere verzekeringsmaatschappij weigert de rekening te betalen en beroept zich op het feit dat mijn dochter niet verzekerd kan worden omdat zij niet AWBZ gerechtigd is (zij werkt niet en woont formeel bij de ouders in België).

Aansluiting als niet beschermt persoon levert op dat de eerste 6 maanden geen vergoeding wordt verstrekt door de Belgische mutualiteit. Dus deze deze wilde ook niet de rekening betalen.

Na veel schrijfwerk mijnerzijds is uiteindelijk besloten dat de Christelijke Mutualiteit alsnog de kosten op zich wilde nemen, waarvoor ik hen nog steeds erg dankbaar ben. Vervolgens is mijn dochter al gedurende meer dan 8 jaren verzekerd bij de Christelijke Mutualiteit als "niet beschermd persoon... '

Moraal van het verhaal: Als een Portugees of binnenkort een Pool werkzaam is in Nederland en hij krijgt een ongeval, wordt alles voor deze persoon geregeld en financieel vergoed. Krijgen twee in België woonachtige mensen, waarvan een van beide in Nederland werkzaam is, een kind is niets geregeld m.b.t de ziektekostenverzekering van het kind en kan men de grootste moeite hebben om de kosten vergoed te krijgen. Over Europese eenwording gesproken.

Geconcludeerd kan dus worden dat de Nederlandse wetgeving de aanleiding vormt dat personen, niet alleen welstellend, gedwongen worden om zich in Belgie bij een mutualiteit in

te schrijven als verzekerde zonder statuut. Deze mogelijkheid wordt hun gelukkig geboden door de Belgische wetgeving. Deze Belgen èn Nederlanders doen dus niet de situatie misbruiken maar gebruiken.