Uitbetaling pensioenen

Objectief ingestelde personen moeten toegeven dat deze paarse regering altijd maar belooft maar daarvan weinig uitvoert. Beloven en dan het tegengestelde doen is mensen voor de zot houden. In Beknopt (HBvL 31/01/04) lezen we dat de regering heeft beslist om de pensioenen uitbetaald door de RVP vanaf mei uit te betalen op een zichtrekening.

C. Neyens - Dilsen

Wat verklaarde Verhofstadt onlangs op tv? 'Gepensioneerden die hun pensioen nu reeds uitbetaald krijgen via hun postbode moeten zich geen zorgen maken, dat blijft zo, we zullen ze enkel aanmoedigen een rekening te openen'. Nu trekt hij de riem bij en zegt: 'Betaling per postsignatie blijft mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van gepensioneerden die minder mobiel zijn of ver van een bankkantoor wonen. Toen mochten ze een zichtrekening openen en nu moeten ze een grondige reden hebben waarom ze dat niet doen. Kleinere pensioenen worden hier weer meest geraakt want het zijn precies deze mensen waarbij de postbode aan huis komt. Ruim 1,8 miljoen mensen krijgen hun pensioen van de RVP