De Lijn

Mijn verbazing was deze morgen groot toen ik aan de bus wilde betalen voor mijn schoolgaande kinderen. Mijn zoon van 9 en dochter van 6 breng ik 's morgens naar de bushalte. Een PWA-ster begeleidt hen op hun reis. Ik betaalde tot nu toe 1 euro voor beiden; zij rijden niet terug naar huis met de bus. De afstand tussen ons huis en de school is relatief kort. Dit zal ook wel gelden voor de meeste basisscholen. De schooldirectie doet veel inspanningen om samen met het oudercomité, de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden. Hierbij besteden zij ook veel aandacht aan het openbaar vervoer.

Dirk Roelandts - Houthalen

Zowel in absolute cijfers, als relatief gezien, vind ik deze verplaatsing naar de basisschool erg duur geworden en getuigend van weinig reclame of voorbeeldzin.

Ik heb De Lijn om uitleg gevraagd en hoop op een antwoord. Ik hoop tevens dat scholendirecties en oudercomités massaal reageren, zoals de chauffeur vriendelijk suggereerde.