N-VA

Als uw journalist Frank Jacobs zondag op de N-VA meeting in Hasselt aanwezig was, dan heeft hij zelf kunnen vaststellen dat Vlaams-nationalisten niet te herkennen zijn aan hun kneuterig rijgedrag zoals hij onlangs in een artikel meende te moeten formuleren. Integendeel.

J. Vanbaelen - Beringen

Kan hij mij trouwens vertellen hoe dat men socialisten en liberalen herkent ? Afgaande op hetgeen deze regering presteert, kan dat niet anders zijn dan door hun waterhoofd.

Een Vlaams democratisch alternatief is meer dan ooit nodig, voor Vlaanderen, België en in Europa.