Rioolbelasting in Tongeren

De beslissing om het beheer van de riolering over te hevelen naar Interelctra met de daarbij behorende financiële gevolgen zoals berekening rioolbelasting in verhouding met het waterverbruik, voor zover een tweede belasting op basis van dit verbruik strookt met de wetgeving en de verlaging van de opcentiemen en/of de gemeentebelasting, zal een verschuiving van de belasting veroorzaken van de grootgrondbezitters en de bezitters van grote villa's en kastelen, en/of van de veel verdieners met hoge belastingen op hun inkomen naar de gezinnen met veel kinderen of mensen die door een laag inkomen geen of weinig belastingen betalen. Net deze oplossing wordt in Tongeren voorgesteld door de gemeenteraadsleden van SPA en toegejuicht door de CD&V en VLD.

Gustaaf Froidmont - Tongeren

Dat is een schande!