België-Israel

De heer Standaert vraagt zich in zijn editoriaal van vandaag vrijdag af of er nu echt klacht moet worden ingediend tegen de allochtone Alverberg-relschoppers. Zeer eenvoudig, om drie redenen; in de eerste plaats omdat antisemitisme strafbaar is en de wet aldus moet worden toegepast.

Jean Voets - Koersel

In de tweede plaats omdat de gescandeerde leuzen niet zo onschuldig zijn. "Jihad", "Hamas" en "Hezbollah" betekenen sympathiebetuigingen voor uiterst moorddadige terroristen. De groene vlag met de "religieuze spreuk" staat in de Arabische wereld trouwens symbool voor anti-Westerse en anti-Joodse haat en wordt steevast en massaal meegedragen in betogingen van dezelfde strekking. In de derde plaats moet men in deze sacrosancte multiculturele samenleving consequent zijn en racisme bestraffen. Als men het door de heer Standaert zo verguisde Vlaams Blok voor de rechter daagt voor het verkondigen van een politiek niet correcte mening, dan mag hetzelfde toch ook wel gebeuren met sympathisanten van terroristen. Ook al zijn deze "kutmarokkaantjes" (dixit de heer Standaert), éénmaal buiten de Alverberg, volledig ingeburgerde, verdraagzame, fatsoenlijke en vredelievende nieuwe Belgen die zich gewoon toevallig even wilden uitleven ... op een sportmanifestatie waaraan Israëlische staatsburgers deelnemen. Geen autochtone Limburger die aan de inhoud van de vorige zin nog twijfelt..