België- Israel

Is het paradoxaal dat op dezelfde dag dat uw krant uitgebreid berichtte over een rel met een israelische voetbalploeg De Volkswil uitkwam met een artikel van journaliste Germaine Thijs over de gruweldaden van het israelische leger tegen de palestijnen?

J. Schoenmakers - Hasselt

Het staatsterrorisme van Israel wordt vooral gepleegd doot dienstplichtige soldaten, die verplicht en voor lange tijd legerdienst verrichten. Na of soms tijdens hun diensttijd nemen deze deel aan sport-- en andere manifestaties in het buitenland.

Heeft burgemeester Herman Reynders zich ervan vergewist dat er geen mensen tussen zitten die eigenlijk vervolgd zouden moeten worden wegens oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid? En is het dan zo raar dat betrokken volken overal protesteren tegen hun aanwezigheid?

De burgemeester zou er beter aan doen zo'n wedstrijden te boycotten. Dat de Joden roepen dat er meer en meer jodenhaat ontstaat is toch niet verwonderlijk als je ziet wat ze uitspoken tegen alle internationale verdragen en wetten in.

Dat Hasselt een verdraagzame stad isstrookt niet met de reeds 60 jaar durende uitsluiting van eenvoudige collaborateurs uit de tweede wereldoorlog.