Dementie en euthanasie

Het is nog steeds niet mogelijk een wilsbeschikking vast te leggen voor het geval men aan dementie lijdt en uit het leven wilt stappen. Het zou leefbaarder worden voor mensen die weten dat ze in de toekomst vatbaar zijn voor dementie wanneer ze op het cruciaal moment geholpen worden, ook voor de mensen rond de persoon in kwestie.

Gilbert Vangampelaere - Markegem

Euthanasie zou trouwens moeten kunnen in alle gevallen van verlaagd, verward of verdoofd bewustzijn waarbij sprake is van ondraaglijk lijden of waar geen beterschap mogelijk is. Toch moet worden opgepast dat alles niet evolueert naar toestanden waar de maatschappij beslist wie of wat kan, het moet steeds een beslissing blijven van de persoon in kwestie. Economische of welke toestanden ook mogen hier geen vat op hebben. Toch vrees ik dat in de verre toekomst het zo zal zijn dat de maatschappij niet meer zal kiezen voor de zwakkeren, de verzorging zal niet meer te betalen zijn. Daarom moet een duidelijke wet samengesteld worden die dit kan vermijden