Minister Flahaut en de VS

MINISTER FLAHAUT

Als militair heb ik de beperkingen van de Amerikaanse militairen mogen ondervinden.

Tijdens een militaire oefening werd in de jaren 90 de haven van Antwerpen gebruikt ter verscheping van materiaal van het Amerikaanse leger.

Een militair

In mijn eenheid werden de Amerikaanse officieren ondergebracht in een bureel. De nodige tafels en stoelen waren reeds aanwezig alsook een eenzame telefoon die werkeloos op de tafel stond. Na een dag ben ik deze militairen gaan vragen waarom ze hun telefoon niet aansloten op de stekkerdoos aan het plafond. Het antwoord was voor mij als Belgische militair ronduit belachelijk :

"We beschikken niet over een onderofficier Technieker ".

Ik ben dan maar via de tafel op een stoel geklommen en heb de telefoonkabel in de stekkerdoos gestoken. De Officieren keken vol bewondering naar mijn huzarenstukje. Dat hadden ze nog nooit gezien, een vrouwelijke militair en dan nog een stukje lager in graad dan een Onderofficier Technieker die zomaar zonder bevel van een meerdere,een verbinding tot stand kan brengen.

Het is wel degelijk zo dat een Belgische militair zijn plan trekt met de middelen die hij of zij heeft en eender waar ter wereld. De bewondering bij de vreemde legers is dan ook legio !!

Ik wil ook vermelden dat minister Flahaut mag zijn wie hij wil...Hij mag misschien wat impulsief zijn alsook een beetje ongeduldig maar het is volgens mij de enige minister van Defensie die een luisterend oor heeft naar de noden van de Belgische militairen.

Hij is volgens mij ook de enige die van zich laat horen.

Ik vind het ongepast van de heer senaatsvoorzitter Swaelen om zo'n reactie te geven op dit incident (??).

Maar tja, ikzelf heb nog niemand weten reageren op enige uitlatingen vanwege de ex-minister van Defensie.

U zat waarschijnlijk in zo'n mooi bureel en hebt nooit enige gewone militair van dichtbij gezien.

Enne... het nog steeds beter een grote bek te hebben dan een vuile bek !!

Opstappen is volgens mij geen optie voor minister Flahaut wegens gebrek aan nog beter !