Hoofddoeken

Laten we eens 50 jaar in de tijd teruggaan. Toen droegen de nonnetjes, toen

Edmond Suy - Tongeren

Eerwaarde Zusters (met hoofdletter) genoemd een hoofddoek op het hoofd. Voor

sommigen was het zelfs een hele constructie, zoals bij de Zusters der armen

(zie een film met Louis de Funès). De meisjes die naar de nonnenschool

gingen moesten een muts dragen op straat. De vrouwen uit de burgerij droegen

een hoed wanneer ze op straat kwamen.

Waarom moet dat allemaal geboden of verboden worden. Laat de mensen toch

vrij te doen waar ze zich goed bij voelen. ’t Is pas als iets verboden wordt

dat de mensen het willen doen. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar.

Wat het stemrecht betreft: laat gewoon alle Belgen een stemrecht hebben. Ik

ga ook niet in Spanje stemmen, ook al woon ik er. En vergeet niet dat er

naast het (stem)recht ook plichten bestaan.

Wat de uitspraak van kardinaal Joos betreft: dat sommige mensen meerdere

stemmen zouden hebben. Mij werd verteld dat mijn grootvader 7 stemmen had.

Maar dat is lang vervlogen tijd!