Steve en de macht

Steve Stevaert geeft de laatste jaren heel wat kleur aan het politieke landschap. Met zijn uitspraak dat alle spa-ministers ontslagnemend zijn bij de komende Vlaamse en Europese verkiezingen gaat hij mijn inziens uit de bocht.

Jeroen Marckelbach, een Limburger in Brussel - Molenbeek

Met zijn uitspraak toont de spa-voorzitter een grote minachting voor de instellingen van dit land. Hij beweert dat zijn federale ministers beoordeeld zullen worden op hun waarde en werk in de federale regering. Ik dacht dat we ons pas een goed half jaar geleden daarover hebben uitgesproken. Tijdens de komende Vlaamse gewest- en gemeenschapsverkiezingen moeten we, als ik het goed begrepen heb, ministers beoordelen voor hun werk op federaal niveau. Beste heer Stevaert, daar dienen de komende verkiezingen niet voor. U bent gewoon op zoek naar een schaamlapje dat moet verdoezelen waar het u werkelijk om te doen is: ' pure macht'.

Tot daar aan toe, maar wat me bijzonder stoort is dat u het laat uitschijnen alsof 'de mensen' dat zo zouden willen. Want dat interesseert hun niet, ze zijn daar niet mee bezig of ze begrijpen dat toch niet. Dat u een grote minachting opbrengt voor de structuur van dit land, is uw zaak. Maar denkt u nu echt dat 'de mensen' kompleet idioot zijn. Dag in dag uit worden we geconfronteerd in de media met beslissingen die zijn genomen op Vlaams of op federaal niveau. Na al die jaren weten de mensen heus wel wat het verschil is tussen enerzijds Guy Vehofstad en Bart Somers aan de andere kant. Door heel uw gefoefel en geschuif met personen als waren het pionnen op een schaakbord, gaat u het inderdaad moeilijk en onbegrijpbaar maken voor de mensen. Betekent de mens achter de politicus nog iets voor de spa. Wie nu populair is moet en zal nu renderen, moet opkomen bij elke verkiezing, wordt maw uitgeperst als een citroen. Het spreekt voor zich dat de houdbaarheidsdatum van de huidige generatie politici serieus korter is dan die van hun voorgangers.

Wat goed is voor de mensen, Steve, is degelijk bestuur. De vraag is of dat nog mogelijk is als elke verkiezing gepaard gaat met een stoelendans van formaat. Wie net is ingewerkt mag al weer plaats ruimen voor deze of gene persoon die nog net iets beter overkomt in de media. De perceptie, om het woord nog maar eens te gebruiken is dat het inderdaad niet draait om inhoud of degelijk beleid. Wel om postjes, functies, titels en meer van dat lekkers. Dat is wat u bereikt met uw charge bij 'de mensen'. Perceptie en werkelijkheid liggen in dit geval niet ver uit elkaar.

Nog iets dat me stoort is de concentratie van macht die sympathieke Steve in zich verenigt. Het is duidelijk dat het ook bij Stevaert, ooit begonnen als guitige rebel, die niet 'midden' maar 'tussen' de mensen stond, enkel draait om het pluche van de macht. Want het zit toch zo lekker.

Steve is dus getransformeerd tot een louter machtspoliticus, daarbij haalt hij genadeloos de structuur van dit land en het menselijk kapitaal van zijn personeel onderuit. België is al geen schoolvoorbeeld van een democratie, men heeft het eerder over een particratie. Als de macht in zo'n partij geconcentreerd wordt in één man, hebben we daar een woord voor: despotisme. Als het nu nog in een verlichte vorm is, hoeft dit niet noodzakelijk nefast te zijn. Maar dat zal de tijd wel uitwijzen.