Israël, Eugène Nicolas, Kortessem

Groeten uit het beloofde land – deel II

- - -

“Thora en zwaard” domineren economie in Israël. (SodaStraem Int. Ltd)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals iedere beursgenoteerde vennootschap dient SodaStream International Ltd. zijn jaarverslag 2010 publiekelijk te maken via de daartoe voorziene kanalen. In dat jaarverslag dient de betrokken vennootschap niet enkel zijn boekhoudkundige en financiële gegevens te vermelden, maar moet zij ook feiten of gebeurtenissen vermelden die hun cijfers beïnvloed hebben. SodaStream, verschillende malen in opspraak gekomen wegens de uitbuiting en discriminatie van Palestijnse werknemers in zijn fabrieken, is de Israëlische producent van het bij ons bekend gelijknamig frisdrankenapparaat, verdeeld in de meeste grote(re) elektrozaken en warenhuizen. Zoals daar zijn Media Markt, GM Supermarkten, Eldi, Spar, AD Delhaize, Cora, Selexion, Krefel, Vandenborre, Makro enz...

De fabriek waar de toestellen geproduceerd worden (en vervolgens geëxporteerd naar 41 landen) is gelegen in Mishor Adumim, het industriegebied van de joodse kolonie Maaleh Adumim op de Westbank.

Deze illegale kolonie is opgericht op geconfisqueerd land van Palestijnse boeren en bedoeïenen en is strategisch gelegen tussen O-Jeruzalem en de Jordaanvallei . Zij snijdt als het ware de Westelijke Jordaanoever van Noord naar Zuid doormidden.

Wat lezen we op pagina 18 van het bewust jaarverslag 2010:

Our operations could be disrupted as a result of the obligation of certain of our personnel in Israel to

perform military service.

Generally, all male adult citizens and permanent residents of Israel under the age of 42 ..............are, unless exempt, obligated to perform military reserve duty annually. Additionally, all Israeli residents of this age may be called to active duty at any time under emergency circumstances. Many of our officers and employees are currently obligated to perform annual reserve duty. In response to increased tension and hostilities in the region, there have been, at times, call-ups of military reservists, and it is possible that there will be additional call-ups in the future. Our operations could be disrupted by the absence of one or more of our executive officers or key employees for a significant period due to military service. Such disruption could have a material adverse effect on our business and results of operations. (Vertaling onnodig)

Het feit dat een onafhankelijke commerciële vennootschap zich moet verantwoorden tegenover zijn privé-aandeelhouders voor slecht uitvallende cijfers “omdat zijn personeel in plaats van te werken onder de wapens moet en ten strijde trekt tegen..........”hostilities in the region”,stenengooiende jongeren en onbewapende protesteerders.......” is nooit gezien en een zich democratisch noemend land onwaardig.

In “De Tijd” van 31/08/2011 vernemen we dat Israel kolonisten bewapent tegen Palestijns Protest :

“Het Israëlische leger is kolonisten op de Westelijke Jordaanoever aan het trainen en bewapenen in afwachting van Palestijnse massaprotesten. Dat blijkt uit documenten waarop de krant Haaretz de hand kon leggen. Op de Westelijke Jordaanoever worden weldra grote manifestaties verwacht in afwachting van een beslissing van de Verenigde Naties om de Palestijnse staat te erkennen. Uit de gelekte documenten blijkt dat traangas zal worden gebruikt als de Palestijnen in de buurt van een nederzetting komen. Als ze nog dichterbij komen, wordt met scherp geschoten. De overheid heeft de voorbije weken al extra geld uitgetrokken voor de opleiding van agenten.” (Bron : Belga)

We moeten er niet aan denken hoeveel reservisten zullen opgeroepen worden als de “Arabische Lente” zich verder gaat uitbreiden en de grenzen van Israel zal bereiken. De fabrieken zullen leeglopen want er zal veel versterking nodig zijn aan die grenzen. Hier en daar zullen zij in plaats van soldaten antipersoonsmijnen leggen om de infiltranten tegen te houden (zoals ze recent deden op de grens met Syrië) maar finaal gaan zij veel strijdkrachten nodig hebben, dewelke de uitgaven voor defensie die nu al torenhoog zijn, nog zullen verzwaren.

Met het onvermijdelijke gevolg van nog grotere economische problemen.. De vraag stelt zich of Israel dit financieel kan (blijven) dragen en of de (joods-Israelische) bevolking – die onvermijdelijk hiervan de gevolgen zal ondervinden - dit gaat blijven pikken. Nu reeds zijn recentelijk honderdduizenden op straat gekomen om te protesteren tegen de hoge kosten van levensonderhoud en hoge belastingen. Het protest in Israël is puur een economisch protest, er is geen behoefte om de regering omver te werpen. Maar het stemt tot nadenken dat de demonstranten in Tel Aviv geïnspireerd zijn door de protesten in de Arabische wereld. Het is volksprotest, via sociale media georganiseerd, net als in de Arabische buurlanden.

Het is gissen naar de reactie van broodheer Amerika maar die heeft zelf een gigantisch schuldprobleem dat het quasi ondenkbaar is dat zij de kastanjes uit het vuur gaan (kunnen) blijven halen voor Israël.

Mogelijk wordt op dat moment de aanzet gegeven naar een oplossing in het Joods/Palestijns vraagstuk en zal het niet “de thora en het zwaard” maar een economische noodzaak zijn die een oplossing gaat aanreiken om 2 volkeren te laten samenwonen op een grondgebied waarvan de ene historisch eigenaar is en de andere er manu militari bezit van genomen heeft.

Aangeboden door onze partners