Minister van Staat

Wat heeft onze Eminentie de heer Minister van State Stevaert gedaan om zulk een hoge titel te logen dragen? Heeft Hij iets aan de armoede gedaan, de werkloosheid of heeft Hij het zwartwerk bij de veelverdieners tegengegaan of is het misschien omdat hij de busritten door de arme werkman/vrouw laat betalen en de kleine werkloze die reeds genoeg in de Str.

Jhonny Buvens - Hasselt

.. zit er nog dieper in duwde door aanhoudende controles te laten uitvoeren door machtsgeile controleurs