Stemrecht in Wallonië

Volgens de kornuiten Steve en Elio is het niet meer dan humaan om nationaliteitsweigeraars (er zijn er zelfs die de dubbele nationaliteit weigeren), die soms zelfs onze taal niet spreken, stemrecht te geven. Dit zou de integratie-"neiging" van deze mensen bevorderen, vermits ze nu kunnen meebeslissen. Het is pas Kerstmis geweest en ik wil hierin meegaan, als men de lijn dan ook doortrekt.

Harald Vanherf - Diepenbeek

Een heel groot gedeelte van mijn belastinggeld vloeit naar Wallonië, maar ik kan echter niet meebeslissen wat er met dit geld gebeurt. Ik zou dan ook willen vragen of ik eventueel stemrecht kan krijgen in Wallonië? Ik zou dan bv een dubbele nationaliteit kunnen krijgen, Vlaming en Waal.

Ik spreek de taal en wil me heel graag aanpassen aan hun levensstijl. Zelfs een inburgeringscursus wil ik met alle plezier volgen. Want wat goed is voor de mensen...