Brussel Halle Vilvoorde

Vlaams minister Paul Van Grembergen (SPIRIT) steunt de eis tot splitsing

van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Hij zal niet optreden tegen hen die de Europese verkiezingen boycotten

omwille van de uitblijvende splitsing van het tweetalige en feitelijk

ongrondwettelijke kiesarrondissement.

C. Tits, Roze Leeuwen - Leuven

Van Grembergen volgt daarmee het voorbeeld van Willy Dewaele (VLD),

woordvoerder van de protesterende burgemeesters en zelf burgemeester in

Lennik.

Hoewel wij deze stellingname toejuichen, stellen wij vast dat het in de

federale regering net de VLD en SPIRIT zijn die bij de jongste

hervorming van de kieswet de sleutel in handen hadden om een einde te

maken aan dit probleem.

De VLD kamerleden stemden nagenoeg integraal tegen de voorstellen tot

splitsing van de kieskring.

SPIRIT onthield zich.

Ook het Vlaams Blok heeft zich bij de eindstemming onthouden, ondanks de

niet-splitsing van B-H-V, ondanks de invoering van de ondemocratische

kiesdrempel en de bevestiging van de dubbele kandidatuur.

Mochten zowel SPIRIT als Vlaams Blok hebben tegen gestemd, dan zou niets

zijn goedgekeurd en kon men de splitsing van B-H-V misschien afdwingen.

Afgaand op deze feiten is de CD&V tegenwoordig nog Vlaamser dan SPIRIT

en het Vlaams Blok samen.

Deze vaststelling zou elke bewuste Vlaming zorgen moeten baren!

Met 13 juni in gedachten, is het belangrijk om te weten waar de

prioriteiten van de politieke vertegenwoordigers liggen..