Dierenrechten

Dierenactivisten hebben eerst voor zichzelf - uit vrije wil - besloten dierlijke producten te bannen en willen vervolgens dat iedereen stopt met dieren te gebruiken. Hun uitgangspunt is principieel en niet voor discussie vatbaar. Volgens de dierenrechtenactivisten heeft het dier het recht om met rust gelaten te worden en ongestoord vrij te leven. In hun strijd voor de vermeende rechten van het dier wordt elke overtreding van dit principe krachtig op morele basis veroordeeld. Geen argument weegt voor hen op tegen dit principe. Alle gebruik van dieren voor voedsel, kleding, medische vooruitgang en ontspanning moet bestreden en gebannen worden. De medemens mag zelfs gedwongen worden tot het toepassen van dit principe.

Christian Parmentier - Kortenberg

Het gevolg is een dilemma. Geen mens mag een dier, een niet-menselijk dier (om het in de woorden van de dierenactivist te zeggen), zijn wil opleggen. Daarom wil de dierenrechtenactivist regels die de vrijheid van het menselijke dier aan banden moeten leggen. Wordt de eigen morele overtuiging toegepast, dan overtreedt men echter onvermijdelijk tegenover het menselijke dier het eigen principe. De keuzevrijheid, eigen aan het menszijn, moet ingeperkt worden via wetten tot de keuze van zij die beweren op te komen voor de vrijheid voor alle dieren.

De dierenrechtenactivist is overtuigd van zijn gelijk en ook zijn tegenstander vindt dat hij een correct standpunt verdedigt. Hij wijst hierbij op de onoplosbare inconsequentie in de visie van de dierenrechtenactivist en houdt vast aan het principe van de keuzevrijheid om al dan niet dierlijke producten te gebruiken. Hij vindt dat hij zich als een moreel wezen gedraagt wanneer hij de dieren die hij houdt voor voedsel, kleding, medisch onderzoek en ontspanning goed behandelt. Hier ligt ook de kern van de onverzoenlijkheid tussen beide standpunten want beide steunen op het vrijheidsprincipe.

Besluit: willen we effectief evolueren naar een pluralistische, leefbare en verdraagzame maatschappij dan is de enig haalbare kaart een goede en praktische wetgeving rond dierenwelzijn dat ook rekening houdt met de menselijke kant van het verhaal, gekoppeld aan het respect voor ieders keuze om al dan niet bepaalde dierlijke producten te gebruiken.