Groothandelsvestigingen

Betreft : voorstel wetswijzigingen voor grote handelsvestigingen

Jean-Michel, Boek- en dagbladhandel Jean - Asse-Zellik

Politici hebben de mond vol over het verminderen van de sociale contacten in onze samenleving. Men kent zijn buren nog amper, oudere mensen sterven in alle eenzaamheid... Ze willen de mensen aanzetten om samen te feesten en gebruiken er zelf belastinggeld voor. De buurtwinkel is een plaats waar mensen elkaar nog vaak ontmoeten en waar een praatje gemaakt wordt over het weer, de voetbal, een overlijden of geboorte in de wijk of het dorp... Door de wet op de grote winkels nog te versoepelen zal het aantal buurtwinkels nog in aantal dalen. Alweer een sociale plek die verdwijnt. Onbegrijpelijk.

Politici hebben de mond vol over het aanzetten tot meer sporten. Gewoon recreatief, meer bewegen. We moeten niet allemaal topatleten worden. De buurtwinkel helpt vaak de kleine lokale sportclubs : reklame, sponsoring, prijzen voor de tombola... Door de wet op de grote winkels nog te versoepelen zal het aantal buurtwinkels nog in aantal dalen. Grote winkelketens zijn niet geinteresseerd in de kleine sportclub maar besteden hun reklamebudgetten daar waar er veel mediabelangstelling is. Samen met de buurtwinkels zullen ook veel kleine lokale sportclubs verdwijnen. Onbegrijpelijk.

Politici hebben de mond vol over het oplossen van de mobiliteit. Ze willen de mensen aanzetten om meer te voet of met de fiets zich te verplaatsen (ook nog milieuvreiendelijk en goed voor de gezondheid). Door de wet op de grote winkels nog te versoepelen zal het aantal buurtwinkels nog in aantal dalen en zullen de mensen nog vaker de wagen (moeten) nemen. Onbegrijpelijk.

Politici hebben de mond vol over de noodzaak van veiliger stadsbuurten. Ze willen mensen aanzetten meer in de stad te gaan wonen. Welnu, er is een duidelijk verband tussen de leegstand in de steden, tussen de verloedering van sommige buurten en het wegtrekken van winkels uit de stad. Door de wet op de grote winkels nog te versoepelen zal dat alleen maar erger worden. Onbegrijpelijk.

Ik kan nog wel enkele badzijden vullen maar er is maar één conclusie. De politici die de nieuwe wet op grote winkels steunen zijn onbegrijpelijk ! Misschien zal de verkiezingsuitslag in juni voor hen ook onbegrijpelijk zijn !!!!!!!!!