Overlijdensaangifte

Kamerlid Liesbeth Vanderauwera uit Bree meende ook een voorstel te moeten indienen waardoor bij een overlijden maar één persoon de aangifte meer moet doen. Wat een onzin en wat een wereldvreemdheid van een vertegenwoordiger van het volk. Sinds vele jaren worden de aangiften van een overlijden gedaan door de begrafenisondernemer en één getuige. Deze getuige is meestal de gemeenteambtenaar die samen met de begrafenisondernemer alle formaliteiten voor de familie afhandelt.

Henri Bloemen - Bocholt

Deze voorstellen formuleren heeft echt geen zin omdat de burger daar geen enkele boodschap en noch minder behoefte aan heeft. Laat ons hopen dat haar voorstel niet inhoudt dat familie van de overledene nu terug de aangifte moet gaan doen.