Kardinaal Joos

Ik heb zopas het volledig artikel gelezen uit P-magazine met het interview van kardinaal Joos en Bart Lanvrijs, docent aan de faculteit voor vergelijkende godsdienstwetenschappen in Antwerpen. Ik heb ook alle kranten van diverse strekkingen gekocht en gelezen. De dingen worden er uit hun context gehaald. Ik hou niet zo zeer van diplomatie maar toch is kardinaal danneels een heel wijs man. Maar de tijd is nu rijp om kleur te bekennen, heimelijkheid en schaamte af te leggen en nooit daarbij te vergeten dat Jezus hield van de zondaar maar niet van de zonde.

Reinhart

Laten wij dus de Heilige Geest niet bedroeven. Ik heb de film van Moeder Theresa van Calcutta in alle kranten en tijdschriften aanbevolen. Moeder Theresa heeft de komst van het Rijk Gods verbaasd door resoluut voor de allerarmsten te kiezen. Dat maakt haar tot profeet van onze wereld en tijd.