Ontslag ministers

De sp.a-voorzitter Stevaert maakt het nu zeer duidelijk. Ministers die niet kunnen stunten bij de verkiezingen zijn slechte ministers voor de partij. Nochtans kunnen ministers een zeer goed en vooral moedig beleid voeren zonder extra populair te zijn. Ik dacht dat dit zelfs het beste is voor het land en voor de mensen. Voor Stevaert telt, zoals de weldenkende mensen al wisten, echter een andere norm: populair zijn.

Jean Daenen