Stevaert

“Stevaert gooit slecht scorende ministers buiten” (HBvL, 26 januari). Stevaert wil dat zijn sp.a-ministers goede resultaten halen bij de volgende verkiezingen, of hij gooit ze buiten. Dit wil zeggen dat ook de federale sp.a-ministers aan de Vlaamse verkiezingen moeten meedoen. Lenin, Stalin, Hitler, ze zijn hem allemaal voorgegaan in het rood. Ze hebben allemaal hetzelfde gemeen: hoogmoedwaanzin en het volk geven wat het vraagt: brood en spelen. Het recept is eenvoudig: inspelen op de natuurlijke behoeften van heel wat mensen. Welke politieke partij durft de gratis politiek van Stevaert in vraag stellen? Tenslotte zijn het de gewone mensen die opdraaien voor al dat 'gratis'. De rijken, waaronder de sp.a-toppers zelf, profiteren van hun zweet. Niets is meer tegen de borst stuitend dan een georganiseerde meerderheid. Want deze bestaat uit enkele sterke koplopers en een massa die meesukkelt zonder te weten wat ze eigenlijk wil.

André Vanhaeren