Goed om weten

'Goed om weten'... (HBvL 26 januari)

Michel Cremers

"En zoals we allemaal weten, betalen in dit land alleen de arbeiders en de bedienden, dus gewone mensen, belastingen", aldus Eric Donckier in zijn editoriaal van 26.01.04.

Wel schoffeert hij eerst Steve Stevaert dat hij de mensen met zijn gratis politiek in het ooitje neemt. Maar wat hij over de belastingen uitkraamt is evenzeer de waarheid geweld aangedaan.

Ik weet niet hoe het met andere gepensioneerden is, maar als ik mijn gezinssituatie bekijk, dan stel ik vast dat wij als gehuwde gepensioneerden, meer dan een duit in de staatskas storten.

Men pleegt zelfs maandelijks een diefstal op ons pensioen, dat men eufemistisch "solidariteitsbijdragen" noemt. Ik hoop alleen maar dat de dames en heren in Brussel die bijdragen oordeelkundig zullen aanwenden.

De belastingverlaging voorzag vanaf 01.01.04. een fiscale gelijkschakeling voor de gehuwden met de alleenstaanden. Welnu, de kampioenen van de belastingverlaging, met een heel groot gat in de staatskas, hebben er al wat opgevonden. De voorheffing die gehuwden betalen en die feitelijk een voorafbetaling van de belastingen is, wordt minder in rekening gebracht dan door de immer leugenachtige politici beloofd. De gehuwden gaan pas in 2006 de juiste fiscale afrekening krijgen voor de belastingvermindering waar ze vanaf vandaag al recht op hebben.

Tot slot. De gehuwde gepensioneerden waren decennialang de fiscaal gediscrimineerden in dit land, omdat voor hen geen decumul bestond.

Maar wellicht wil de journalist de perceptie haar werk laten doen.