Internationale winkelketens

Het is onbegrijpelijk dat de eerste minister op de televisie de internationale winkelketens publiek oproept zich massaal in ons land te komen vestigen. De zelfstandige winkeliers worden nu al door de ketens weggeduwd uit onze winkelstraten. Veel zelfstandigen hebben voor de VLD gestemd. Op die manier laat de partij haar kiezers in de steek. Volgens premier Verhofstadt zullen de grote internationale winkelketens zorgen voor meer jobs als ze zich maar gemakkelijker in ons land kunnen vestigen. Dat klopt niet. Klanten kunnen hun euro 's maar één keer uitgeven. Als ze bij de grote winkels kopen, zullen de klanten in mijn zaak niet meer of veel minder kopen. Met alle gevolgen van dien zowel voor mij als voor mijn personeel. Eerste minister Verhofstadt wil de - sinds het jaar 2000 - geweigerde vergunningen voor grote winkelketens toch laten goedkeuren. Hij zegt dat er daardoor meer dan 5000 jobs zullen bijkomen. Dat is puur theorie. Om te beginnen Waarom zouden die vergunningen nu plots wel voldoen aan die wettelijke normen? Zijn de vergunningen geweigerd op basis van de criteria die ook in de nieuwe wet zullen blijven staan? Waarom zouden die vergunningen nu plots wel voldoen aan die wettelijke normen? En uit ervaring weet ik dat die door deze winkelketens beloofde jobs op papier, eens de winkels open zijn, meestal veel lager zijn in de werkelijkheid. Trouwens die extra jobs komen er altijd ten koste van bestaande jobs in bestaande winkels. Het is al ver gekomen. Nu zijn vooral de socialisten in de regering de grote verdedigers van de buurtwinkels en komen ze op tegen het zondagwinkelen. Ik dacht dat vooral de liberalen opkwamen voor de zelfstandigen.

J. Borremans

Eigenlijk wil de VLD af van de wet op de grote handelsvestigingen en willen ze het zondagwinkelen volledig vrij laten. Ze durven deze wetgeving niet afschaffen. Onder het mom van de vereenvoudiging gaan ze die wetgeving nu wel proberen uit te hollen. Ik ben niet gekant tegen de komst van grote winkels. In een aantal gevallen zijn het zelfs trekkers voor de kleinere winkels rondom. Het gaat erom waar die grote winkels zich vestigen. Niet gelijk wat, gelijk waar. Daarom blijf een wetgeving nodig. Die mag zeker eenvoudiger zijn dan nu het geval is. Maar een gemeentebestuur laten beslissen over een grootwinkelcomplex dat klanten aantrekt tot 50 kilometer en verder, dat kan toch zomaar niet.

Na Oostenrijk telt ons land het meest aantal winkels van heel Europa. Frankrijk, Duitsland en Nederland heeft er veel minder. Het klopt dus niet dat grote winkelketens bij de buurlanden zich vlotter kunnen vestigen dan bij ons, zoals de regering beweert. Een voorbeeld: Nederland heeft in totaal 2,3 miljoen vierkante meter grootwinkeloppervlakte. Bij ons is dat 3,5 miljoen vierkante meter. En Nederland telt 15 miljoen inwoners. Bij ons zijn er dat maar 10 miljoen.

In een studie gemaakt in opdracht van Vlaams minister Van Mechelen staat duidelijk dat Vlaanderen geen behoefte heeft aan nieuwe grote winkelketens. Die studie is opgemaakt door onafhankelijke experten. Het is daarom onbegrijpelijk dat de regering nu zomaar om nog meer internationale winkeltekens roept.

Politici hebben de mond vol over de noodzaak van veiliger stadsbuurten. Ze willen mensen aanzetten meer in de stad te gaan wonen. Welnu, er is een duidelijk verband tussen de leegstand in de steden, tussen de verloedering van sommige buurten en het wegtrekken van winkels uit de stad. Door de wet op de grote winkels nog te versoepelen zal dat alleen maar erger worden. Onbegrijpelijk.