Mensenleed voorkomen

Onlangs werd over onze overbekende 'vogelkastjes' langs de weg, door de krant Het Nieuwsblad (02.01.04.), naar aanleiding van een door de media 'opgepoetste' bevraging omtrent de flitsers, het woord ook eens aan de gewone mensen gegeven. Een halve bladzijde lezersbrieven in de krant met jawel een heel pak steekhoudende argumenten.

Michel Cremers

Schiet nog niet op de boodschapper alvorens je dit informatief stukje helemaal hebt gelezen. De krant kopte: " FLITSPALEN WORDEN HARTSTOCHTELIJK GEHAAT ". "De flitspalen worden door een groot deel van de lezers intens gehaat. Volgens hen vergroten die palen de verkeersveiligheid niet en moeten zij alleen maar inkomsten creëren voor de staat. Voorstanders van de flitspalen geven toe dat ze niet erg efficiënt zijn en vragen andere maatregelen voor een veiliger verkeer.", einde citaat.

Vandaag, 25.01.04. had op De Zevende Dag een debat plaats tussen Hendrik Daems en Jos Amsons, om de verkeersveiligheid te bevorderen en toch minder repressief op te treden.

Daar waar het nu verboden is ook maar enig technisch hulpmiddel in uw auto te hebben, dat zowel bemande als onbemande controles kan dedecteren, wil de regering het nu over een andere boeg gooien. Ze willen nu een soort 'open snelheidsbegrenzer' in alle auto's installeren.

Een weggebruiker is zich niet altijd van zijn snelheid bewust. Er staat immers een bos van verkeersborden, nodige en vaak ook overbodige borden langs onze wegen. Een bestuurder heeft dus zijn aandacht te verdelen over allerlei facetten van het autorijden. Hij maakt dus niet altijd opzettelijk een snelheidsovertreding. Dus juichen wij het initiatief van Hendrik Daems toe. Dat systeem geeft een waarschuwingssignaal als de bestuurder te snel rijdt. De bestuurder heeft dan nog wel de vrijheid en mogelijkheid om het gaspedaal in te houden of nog sneller te gaan rijden. Maar hier zou ik zeggen :" Wie niet horen wil, moet voelen," of " Een verwittigd man/vrouw is er twee waard."

Het is echter verbijsterend vast te stellen dat de heer Daems eigenlijk ook toegeeft dat de flitsers op sommige plaatsen de onbehoorlijke weginfrastructuur dienen te camoufleren.

En laten we wel wezen. Flitsers staan niet "altijd" op gevaarlijke punten of anders gezegd, in functie van de verkeersveiligheid. Soms krijg je, als toch al één van de hoogste belastingbetalers ter wereld, de indruk dat ze collectebussen naast de weg hebben gepoot.

Meermaals herhaalde de heer Daems dat je in het verkeer 'beter kunt voorkomen dan te genezen.'

Welnu, dat is precies mijn punt. Politici die ECHT met de problemen van de burger bezig zijn, die kijken inderdaad vooruit. Die anticiperen zoveel mogelijk op datgene wat op ons afkomt. Het probleem van de verkeersveiligheid dateert niet van gisteren. Dat probleem zadelt de gemeenschap al sinds de opkomst van de Ford T, toen de droom van autobouwer Ford, dat elk gezin geleidelijk aan zijn eigen automobieltje moest kunnen verwerven, werkelijkheid werd.

Technologische oplossingen zijn welkom, maar infrastructurele oplossingen zijn beter.

De gesprekspartners in het debat deden precies alsof de technologische hulpmiddelen nog van uit de Middeleeuwen komen. Jaren geleden had de politiek al kunnen geopteerd hebben om een snelheidsbegrenzer in auto's doen in te bouwen. Op dit ogenblik is de technologie zelfs zover, dat men een auto die te dicht achter een andere rijdt, automatisch kan laten afremmen.

Variabele of intelligente snelheidsbegrenzers kunnen dan weer de snelheid van de wagen aanpassen aan de verschillende snelheidsbeperkingen.

Toch even dit terzijde.

Zij moeten het voorbeeld geven (HBvL 12.11.03)

Twee sp.a-ers, De Coene en Schalk willen ministers verschalken met hun wetsvoorstel om ministerwagens met een intelligente snelheidsbegrenzer uit te rusten.

De commentaren van sommige ministers spraken voor zich. Doch de uitspraak van de kamervoorzitter is de moeite waard hier herhaald te worden.

Onze eerste burger van het land heeft geen goed woord over voor het idee van De Coene en Schalck. Hij zal zelfs tegen stemmen. Hij geeft dan ook het volgende hoogmoedig antwoord : "OMDAT HET VERNEDEREND IS VOOR DE BURGERZIN VAN DE GEZAGSDRAGERS", einde citaat.

Wie herinnert zich nu niet meer de krantenkoppen dat de premier op de E313 in Limburg geflitst was wegens een fenomenale snelheidsovertreding. Hij was toen op weg naar één van de meest vermaarde Limburgse restaurants, namelijk Clos St Denis, alwaar hij een politieke vergadering moest bijwonen. Van enige urgentie kon dus weinig sprake zijn. Ja, ook dat was burgerzin van een gezagsdrager.

Als het de overheid werkelijk om de veiligheid van de burger te doen, en zoveel mogelijk menselijk leed te voorkomen, dan heb ik een goede raad voor de regering.

Zij zou kunnen beginnen op de plaatsen waar de flitspalen zichzelf al vele, vele, vele malen hebben terugverdiend. Dus, volgens de overheid, op zeer gevaarlijke verkeerspunten, die flitsers te vervangen door het aanleggen van goede en op de verkeersdrukte berekende ronde punten. Die dan toch nog veel veiliger zijn. Geleidelijk aan kunnen dan de big brotherkastjes op die plaatsen verdwijnen. Maar de staat ziet dan wel een aardig pak geld aan haar neus voorbij gaan.

Snelheidscontroles zijn echte goudmijnen. Het door Hendrik Daems voorgestelde initiatief zou wel eens een streep door de rekening van Karel Pinxten kunnen zijn.

"Het gaat dus over zeer veel geld", dixit Karel Pinxten.(hln 14.01.04)

Want volgens een berekening van Karel Pinxten, voor zijn politiezone alleen al, brachten vijf weken snelheidscontroles, 25 keer zoveel op als ze aan manschappen en materieel kostten.

(kosten € 21.981; opbrengst boetes € 573604.)

Doch de kosten van de infrastructuurwerken, die ik suggereer, zouden evenzeer door het hardleerse deel van de weggebruikers betaald zijn.

Politici moeten eindelijk eens kleur bekennen. Gaat het echt om de ellende van de verkeersongevallen te voorkomen of zijn de flitsers toch een verkapte verkeersbelasting ?