Geld naar 'het zuiden'

De intentie van de Waalse regering om voortaan zuinig om te springen met de verlichting op de autosnelwegen krijgt een warm applaus van élke bewuste Vlaming. Ik heb nog een belangrijk ander voorstel. Laten we beginnen met de verlaging van de (Waalse) ziekenhuiskosten, een streng toezicht op het voorschrijfgedrag van (Waalse) artsen, een gelijke inspanning om de Kyoto-norm te behalen, het installeren van evenveel flitspalen, het schrappen van werkonwillige stempelaars, het stopzetten van de verfransingsmachine in én rond onze Vlaamse hoofdstad, enz... Met de grote opbrengst van deze kleine maatregelen zou er een eind moeten komen aan de geldstroom van Vlaams geld naar het zuiden van dit prachtige land. In afwachting zal ik een resem kaarsjes gaan branden bij het Heilig Paterke van Hasselt.

Rob De Wispelaere