Brussel-Halle-Vilvoorde

Gisteren verwierp de plenaire vergadering van de Kamer een reeks

Cris Tits, Roze Leeuwen - Leuven

amendementen die door de N-VA waren ingediend om in één beweging met de

overigens weinig democratische aanpassingen van de kieswet ook het

tweetalige kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Enkel

CD&V en Vlaams Blok stemden voor.

SPIRIT gelooft schijnbaar dat er, met de beloofde oprichting van het

Communautaire Forum, nog binnen deze legislatuur kan gezorgd worden voor

de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Het is

nochtans voor iedereen duidelijk dat er voor het einde van

Verhofstadt-II geen regeling meer zal komen. De Vlaamse partijen zijn er

al 40 jaar lang niet in geslaagd, dus ook deze legislatuur zal men

buigen voor de franstalige coalitie-partners.

Tijdens de voorbije zomer namen de SPIRIT mandatarissen nog hooghartig

plaats op de ere-tribune en applaudisseerden luid wanneer Walter Baeten

(IJzerbedevaartcomité) de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde eiste.

Maar als het erop aan komt om krachtdadig op te treden, hebben de

kamerleden van SPIRIT niet genoeg "culot" om het eigen programma uit te

voeren.

Samen met de Vlaamse oppositie en het Vlaams-nationale middenveld, zijn

de Roze Leeuwen (eens te meer) ontgoocheld in de parlementaire "mietjes"

van SPIRIT. Opnieuw werd bewezen dat de Vlaamse rethoriek van VLD en

SPIRIT onbetrouwbaar is. Wij nemen geen genoegen met hoogdravende

woorden en bevoegdheden inzake verkeersreglementering, wij eisen

ondubbelzinnige daden die éénduidige gericht zijn op de volledige

soevereiniteit van en zelfbestuur voor Vlaanderen.

Zonder een merkbare ommekeer in hun handelen kunnen VLD en SPIRIT bij de

komende verkiezingen alvast geen optie zijn voor de zelfbewuste Vlaamse

kiezer!