Bont en dierenwelzijn

Ik ben ronduit geschokt door bepaalde lezersbrieven tegen bont. De religieuze intolerantie van de kruistochten in de middeleeuwen vindt vandaag een spiegelbeeld in de ideologische onverdraagzaamheid van de dierenrechtenactivisten tegen mensen die met dieren hun inkomen verdienen. Dit komt zeer goed tot uiting in de lezersbrief van Mijnheer Buvens over bont. Zo'n afschuwelijke onzin uitkramen over de manier waarop nertsenkwekers met hun dieren omgaan heeft duidelijk tot doel haat en onverdraagzaamheid te verspreiden tegenover deze mensen en de consumenten die bont dragen.

Christian Parmentier, doctor in de diergeneeskunde en bonthandelaar - Kortenberg

Mensen die met dieren omgaan voor hun inkomen zijn geen dierenbeulen, maar mensen die graag met dieren omgaan en gekozen hebben voor een leven op het platteland. Maar het valt te betwijfelen of dierenactivisten met hun dieren-eerst mentaliteit die contradictie snappen.