Groothandelsvestigingen

De "Vlaamse" regering zal in de komende jaren meer groothandelsvestigingen toelaten. Dit druist in tegen eerder gemaakte afspraken welke ondermeer in het structuurplan Vlaanderen als doelstelling werden naar voor geschoven door diezelfde overheid.

Jan Maes, architectenbureau Maes - Oostrozebeke

Waar we met zijn allen moeten naar streven is een betere leefbaarheid van de woonkernen.

Kleinschalige handelszaken, eventueel deel uitmakend van een grote groep, kunnen hierin een stimulerende rol spelen. Daarbij vormen wonen, werken en winkelen een complementaire functie. Grote verplaatsingen met de wagen zijn dan minder nodig en verzwaren aldus het verkeer niet. Architecturaal en stedebouwkundig zouden zij nog beter kunnen geïntegreerd worden.

Het beeld van de grote invalswegen, waarlangs grote handelszaken in een rij naast elkaar zijn gevestigd met alle esthetische vervuiling van dien, draagt niet bij tot een kwalitatieve woonomgeving.

Als de regering dit verder stimuleert om de werkgelegenheid aan te zwengelen dan zal dit wellicht een averechts effect hebben. Er zullen immers veel winkels van bij ons de deuren moeten sluiten. De KMO's zorgen in Vlaanderen nog altijd voor 90 % van de tewerkstelling en dus niet de industrie of de grote winkelketens.

Wat is er aangenamer dan de gezelligheid van de binnenstad: winkelen, terrasje, filmpje,...!

De huidige regering is niet trouw aan zijn soms goede uitgangspunten. Dit geldt zowel voor milieu als voor stedebouw.. Er is een gezegde "doe uw keuze en bemin uw keuze" Dit zou ook van meer staatsmanschap getuigen.