Luie jongeren ?!

Als leerkracht onderschrijf ik grotendeels de mening van Marc Herremans in zijn column.De vermeende luiheid van de jongeren veronderstelt eigen schuld, maar zelfkritiek vanwege de volwassenen zou hier niet misstaan ! Jongeren bewegen vooral op het verkeerde moment en op de verkeerde manier in de immobiliserende wereld van de volwassenen.

Jean-Marie Oeyen, leerkracht - Hasselt

TV-verslaving, verkeersonveiligheid, dure en elitaire topsport, allemaal creaties van laatstgenoemden ! Ik kan verdragen dat kinderen op een lesvrij moment niet gekluisterd blijven aan hun ongemakkelijk klasmeubilair. Tijdens de speeltijden mogen ze zich wat risicovoller uitleven, liever dan zoals sommige van hun leerkrachten rokend neer te ploffen op alweer een andere stoel. Imagogerichte en discriminerende huistaken die toch door het thuisfront worden opgelost, kunnen tijdbesparend vervangen worden door geleide klastaken, maar dan moeten de opgelegde leerplannen wel een stuk flexibeler worden ! Verplegend personeel van een 5-tal Limburgse rusthuizen wordt vrijwillig geconfronteerd met de beperktheden van zijn doelgroep. Marc Herremans zelf koos niet vrijwillig voor zijn afgezwakte immobiliteit, maar daarom juist is zijn levenswijsheid voor ons allen des te verrijkender