Nertsen

Reeds een week aan een stuk worden er grove en lasterlijke lezersbrieven gepubliceerd naar de landbouwers toe die pelsdieren kweken. Maar wat Mr Buvens uit Hasselt in zijn laatste lezersbrief de mensen allemaal probeert wijsmaakt tart alle verbeelding.

Hubert Willems - Schoonaarde

Indien 30% van de nertsen op een pelsdierhouderij zou sterven aan stress dan zou zo'n landbouwbedrijf economisch totaal onleefbaar zijn. Het sterftecijfer ligt tussen de 1% à 2% en is niet hoger dan in om het even welke andere goed gerunde dierenhouderij... En wat het levend villen van nertsen betreft: een dier levend villen is zeer gevaarlijk omdat men daarbij zichzelf ernstig kan kwetsen. Nertsen worden niet met een houten stok de kop ingeslagen maar met CO gedood (bij wet is deze methode verplicht!). Dit is de methode die Gaia aanraadde tijdens de dioxine-crisis om kippen op de meest diervriendelijke manier te doen. Dat bepaalde mensen tegen bont zijn is hun volste recht, maar dat geeft hen nog niet het recht van zo'n lasterlijke desinformatie via lezersbrieven te schrijven waarvan zijzelf pertinent zeker weten dat het pure leugens en laster is. Net zoals op alle landbouwbedrijven hebben de boeren er zelf alle belang bij om hun dieren goed te verzorgen en te behandelen.