CD&V

1. Vrij recent bliezen Pieter Decrem en Yves Leterme "warm en koud"

Rogier Vandenbussche - Boortmeerbeek

aangaande het "cordon sanitaire".

2. Het CD&V partijbestuur overweegt sancties te nemen tegen Vlaams

Parlementslid Johan Weyts voor zijn deelname aan het "Comité tegen het

stemrecht voor vreemdelingen" en dit na 45 jaar trouwe CVP-dienst. Nochtans

verdedigde deze Westvlaming het partijstandpunt. Dit staat schril in

contrast met de NVA zienswijze waar Professor Mathias Storme niet wordt

terecht gewezen.

3. Deze week speelde Nahima Lanjri een "clowneske hoofddoek-rol" in een

debat in de Kamer.

4. ACW-voorzitter Jan Renders, een linkse infiltrant, is en blijft een blok

aan het been van de CD&V-voorzitter.

5. Komt daarbij dat CD&V, wat Vlaanderen betreft, geen duidelijk standpunt

durft in te nemen.

Conclusie : CD&V voert een "noch mossel noch vis - politiek". Goed voor het

politiek stort dus.