Dodelijk ongeval Veldwezelt

'Dodelijk ongeval Veldwezelt(' (HbvL 22/01/04)

Joseph Jans - Veldwezelt

Ingenieur Mr.Ghislain Vanstraelen van Wegen Limburg , heeft gelijk dat het dodenaantal afgenomen is na het aanleggen van de rotonde,doch niet voldoende bescherming biedt voor de zwakke weggebruiker, ook al wordt de diameter van de rotonde groter.

Voorheen noemde men deze plaats het dodenkruispunt.

De verkeerslichten zijn tot stand gekomen nadat een dodelijk verkeersongeval plaatsvond van een hooggeplaatste persoon.

Voorheen werd er geen, of onvoldoende aandacht aan deze verkeerssituatie gegeven.

Bij het aanleggen van deze rotonde wist men al op voorhand dat de voorziene ruimte te klein was voor het aanleggen van een fatsoenlijke rotonde.(zie reactie van mr. Vanstraelen van Wegen Limburg in hbvl van 23-01)

Mag ik de verantwoordelijken erop wijzen dat er wel ruimte is ,doch men heeft er toen geen gebruik van gemaakt.

Welke de reden ook mag zijn?

Voor het zware transport moet het niet makkelijk zijn om op deze rotonde zijn weg te vervolgen.

Zelfs met een dode hoekspiegel zullen daar nog zulke slachtoffers vallen.

Heren verantwoordelijken,het moest je eigen kind ,of de moeder van je kinderen maar zijn die daar verongelukken.

Hopelijk komt er voldoende druk uit van de commissie verkeersveiligheid van onze gemeente ,om te zoeken naar een verbeterde oplossing en zich niet te verschuilen achter regelementen en wetteksten.