De drempel van Damocles

De vorst Dionysus die een leven vol luxe leidde, stelde aan Damocles voor om één dag in zijn plaats te genieten van zijn rijkdom.

Peter Luykx - Lommel

Damocles strekte zich uit aan de rijk gevulde tafel en genoot van de uitvoerige bediening, totdat hij boven zijn hoofd een scherp zwaard zag hangen, vastgemaakt aan één enkel paardenhaar. De dreiging van het dodelijk stuk metaal ontnam hem zijn appetijt en hij had geen zin om nog te genieten van al dat moois.

Ook al heb je alles binnen bereik, de constante dreiging van gevaar ontneemt wel eens de zin om verder te gaan. We zijn wel niet zo welstellend als de vier overige grotere partijen, maar wij kennen wel onze drempel van Damocles. De invoering van de kiesdrempel weegt op onze partij en speelt de kiezer parten.

In de pers wordt de invoering ervan voortdurend geassocieerd met een “alles of niets scenario”. Meer nog dan de 5% zelf, is het psychologisch effect (dat de kiezer vreest een verloren stem uit te brengen) veel groter. De media hanteert als premisse enkel de mathematische blinde muur van 5%. Waar deze 201.000 kiezers dan wel voor staan, welke standpunten en politieke visie zij dragen, dat is niet meer belangrijk, daarop wordt de N-VA niet meer beoordeeld.

In verhouding tot de federale verkiezingen is de reële drempel voor de komende deelstatenverkiezingen ook hoger dan 5%. Bij de Vlaamse verkiezingen worden er 124 parlementsleden verkozen, bij de federale verkiezingen kiest Vlaanderen 88 leden. Om in Vlaanderen verkozen te worden heb je minder stemmen nodig, dus ligt met 5 % de lat nog hoger dan op 18 mei vorig jaar. De quorums voor de arrondissementele kieskringen waren vroeger lager. Zo kon voor de kieshervorming een politieke partij reeds een verkozene hebben met drie tot vier %. Op deze wijze was politieke vernieuwing mogelijk, die wordt met deze drempel in de kiem gesmoord.

De invoering van een kiesdrempel van vijf procent is louter een instrument in de politieke herverkaveling van Vlaanderen . Je kan echter niet zomaar 201.000 kiezers weg kegelen uit het parlement, dit is een verschraling van ons “kleurrijk Vlaanderen” . Met de kiesdrempel creëer je een nieuwe drempel naar een betere democratie.

Het argument dat je met de drempel versnippering zou tegengaan houdt geen steek. In Nederland b.v. zijn er meer partijen dan in Vlaanderen. In de Skandinavische landen versterkt de veelheid van partijen een constructief beleid. De versnippering in België manifesteert zich niet op het vlak van vele partijen maar wel in onze complexe overheidsstructuur met meerdere parlementen en regeringen. Het verminderen van die versnippering kan enkel door een doorgedreven staatshervorming waarbij Vlaanderen en Wallonië afzonderlijke deelstaten worden in Europa. Dat zou pas getuigen van een doorgedreven transparantie en lange termijn visie.

Voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie is de kiesdrempel een uitdaging eerder dan een struikelblok, een opstapje eerder dan een hindernis. Wij kiezen partij voor alle Vlamingen en niet voor alle Vlamingen minus 5 %.

Damocles keerde ongeschonden terug naar huis, ook de N-VA zal intact haar programma blijven verdedigen en geen kieswet kan ons een (paarden)haar in de weg leggen.