Dieseltaks

Enkele jaren geleden werd de extra taks op diesel ingevoerd, ter compensatie van de de verminderde accijns op de diesel. Millieutaks genoemd. Om de dieselrijders terwille te zijn, waren de L.P.G. rijders eveneens de klos en moeten ook de dezelfde

G. Copermans - Hasselt

elasting betalen. Ik vraag mij nog steeds af waarom.

Dat diesel één van de meest vervuilende brandstof is die er op de markt is geweten. L.P.G. daarentegen de meest propere. En millieutaks betalen omdat het de lucht vervuilt,... wat een onzin.

Nu gaat De Lijn de bussen laten rijden op sla-olie, omdat het millieuvriendelijk is. Als het 1 april was zou het misschien op het eerste bladzijde van het H.B.V.L. kunnen komen als aprilgrap, maar nu... eerst zien.

En als het dan toch zover komt dat personenwagens er ook op kunnen rijden, welke taks gaat er dan gevonden worden?

Nu wordt voorstel gelanceerd om deze extra belasting te halveren en op termijn zelfs te laten verdwijnen. Er wordt alleen gesproken over de dieselrijders, van L.P.G. zegt men niets.

Het is wel goed dat sommige lasten worden afgeschaft, maar wat zullen we dan weer in de plaats moeten betalen. Want betalen zullen we toch. Propere lucht of niet.

Zou het niet beter zijn de meest propere brandstof zijnde L.P.G. wat meer te promoten, de prijs van de installatie te drukken door misschien de B.T.W. te verlagen en de extra taks te laten verdwijnen. Het millieu zal er goed bij varen.