Gewestwegen en bomen

Veiliger gewestwegen door rooien van dikke bomen (HBVL 20-01-04) bevordert de verkeersveiligheid. Wat de brandweercommandant terecht zegt, hebben reeds duizenden voor hem gezegd en voorgesteld aan alle verantwoordelijke instanties en personen zoals het Vlaams Gewest, steden, gemeenten en politici.

Albert Aerden - Zutendaal

Men houdt ook geen rekening met de veiligheid van de bewoners die langs die gevaarlijke wegen wonen. Het uit- en inrijden van hun woning wordt zeer ernstig belemmerd door de te dikke bomen. Die oude bomen die dicht bij de rijweg staan, worden nog te zeer behandeld als heilige koeien waaraan niet geraakt mag worden. Dergelijke bomen moeten dringend gekapt worden als ze langs verbindingswegen staan. De dikke en oude bomen zijn daarenboven hinderlijk bij de aanleg van allerlei nutsvoorzieningen zoals riolering, elektriciteit, enz..