Gewestwegen en bomen

Al jaren erger ik mij eveneens mateloos aan de dikke bomenrijen langs een aantal gewestwegen waartegen zich jaarlijks tientallen(!) mensen te pletter rijden. Overal worden maatregelen genomen om ons dodelijk verkeer veiliger te maken, maar aan bomen die nauwelijks een halve meter van de rijweg staan wordt niet geraakt! Ik schaar me dan ook voor 100% achter de mening van brandweercommandant Vandermeulen, zeker een goed geplaatst iemand die weet waarover hij praat.

Marcel Vandeweerd - Dilsen-Stokkem

Ik wens zeker geen polemiek met groen. Voor elke gerooide boom, elders een nieuw exemplaar, moet zeker kunnen. Het argument dat een weg zonder bomen enkel aanzet tot nog harder rijden is inderdaad niet te ontkennen, maar dan moeten andere maatregelen een oplossing bieden. Een vraag naar iedereen: als je "de keuze" had: tegen 100 per uur overkop een weiland in of tegen 80 per uur op de millimeter stil tegen een zware eik?...

4 jonge mensen stierven in één klap in Riemst. Uiteraard hebben overdreven snelheid en jonge overmoed een grote rol gespeeld. Maar... zonder zulke bomenrij hadden enkelen van hen een 2de kans gekregen! (Jonge) mensen die fouten maken verdienen een 2de kans! Een dikke boom heeft daar lak aan.