Dooie mus

In onze krant, HBvL, van 03.02.03. kwam Steve Stevaert de mensen nog blij maken dat er binnen de vrije stroommarkt toch nog een deel gratis stroom zou geleverd worden.

Michel Cremers - Zonhoven

In mijn lezersbrief met dezelfde datum, zei ik al :" De opwerping van de krant, dat Electrabel het gedeelte gratis stroom toch zal compenseren met een verhoging van de vaste vergoeding, countert de minister, (toen Stevaert, nvdr) met allerlei verwachtingspatronen. Toch weet ook hij dat Electrabel een monopolie heeft en al heeft aangekondigd dat de stroomprijzen in de vrije markt niet zullen dalen. Of de stroom echt goedkoper wordt in de vrije markt, zal de consument pas weten lang na de verkiezingen.", einde citaat.

Nu zijn we lang na de verkiezingen van 18 mei en staan zelfs weer vòòr nieuwe verkiezingen en zie wat er met de stroomprijs aan het gebeuren is.

" Gratis stroom komt toch op rekening ", 1/3 meer betalen voor elektriciteitsdistributie, gratis stroom is daar de oorzaak van.

"gezinnen betalen voor "gratis" elektriciteit.", titelt weer een andere bron.

Guido Camps, de CREG-directeur voor de prijscontrole op de elektriciteitsmarkt stipuleert dat sedert de vrijmaking van de energiemarkt, midden vorig jaar, de kosten van de 'gratis' stroom in de distributienettarieven worden doorgerekend.

" Gemeten over alle gezinnen in Vlaanderen is de toekenning van "gratis" stroom een vestzak-broekzakoperatie. Anders gezegd, we werden 'blij gemaakt met een dooie mus'.

Nochtans liet ons minister Vande Lanotte 18.02.03. nog weten :" De liberalisering van de energiesector is er niet gekomen om de grote bedrijven, maar om de burger te helpen," einde citaat.