Hoofddoeken

De VLD blijkt zich in alle mogelijke bochten te wringen om haar rechtervleugel niet volledig te verliezen... Nadat ze zwaar bakzeil heeft moeten halen in haar strijd tegen het vreemdelingenstemrecht, waarbij ze al een deel van haar achterban aan het Vlaams Blok heeft verloren, komt Patrick Dewael, in navolging op Frankrijk en Duistland, met een wetsvoorstel om de hoofddoeken - kenmerk van de islamonderdrukking van de vrouw - in scholen te verbieden.

John Vrancken - Houthalen-Helchteren

Waarom trouwens alleen in scholen en niet in openbare gebouwen, zoals dat zelfs in Turkije van toepassing is ?

Op zich dus een meer dan normale en een progressieve houding ( om het in termen van hun eigen politiek correcte denken uit te drukken ) tegenover elke vorm van godsdienstig fanatisme. Ook hier staat de VLD dus alleen tegenover haar coalitiepartners en de CD&V uit de oppositie. Ja, want ze heeft zelfs het Vlaams Blok niet mee, niet omdat er nog altijd een cordon sanitaire bestaat, maar omdat deze partij niet zover wil gaan... De VLD dus rechtser dan het Blok !? Het Vlaams Blok is tegen het verbod van alle mogelijke uitingen van religieuze overtuiging, dus tegen het verbod op het discreet dragen van bijvoorbeeld een kruisje of een davidsster, maar wél tegen het dragen van de burka of de hoofddoek, omdat dit een uiting is van een religieuze overtuiging maar vooral het symbool is van een beperking van de vrijheid van de vrouw en een uiting van godsdienstig imperialisme. Hoe is het anders te verklaren dat jonge meisjes van de tweede en derde generatie in ons land nu opeens wél de hoofddoek willen gaan dragen ? Omdat ze zo in onze westerse maatschappij willen integreren of assimileren ? Neen, gewoon omdat ze dit van huis uit moeten en omdat ze zich moeten beschermen tegen aanvallen van broers, neven, ooms en andere mannen uit hun eigen gemeeschap. Nog anderen doen het gewoon uit provocatie... Het verbieden van deze hoofddoeken kan alleen emanciperend werken en deze vrouwen meer kansen bieden op een goede assimilatie in onze maatschappij en vooral meer echte kansen op een goede job. Hieraan niet te willen meedoen getuigt van regelrechte discriminatie (is discriminatie niet bij wet verboden ?) en hun onwil om Vlaamse burger te worden onder de Vlamingen. Het zal hun verder uit onze maatschappij isoleren en komt de allochtone gemeeenschap op korte of lange termijn zeker niet ten goede !