Uitkeringen

Op Radio 2 in "Ochtendkuren" zei sp.a-voorzitter Steve Stevaert onlangs "dat de ontslagen Ford-arbeiders eigenlijk nog het geluk hebben dat ze bij ons opgevangen worden door ons systeem van Sociale Zekerheid. Het had nog veel erger kunnen zijn." Maar ik vrees dat wan-neer zijn twee partijgenoten hun plannen gaan uitvoeren dat de toekomst van velen onder hen inderdaad erger gaat worden.

Georges Houtmeyers - Genk

Zowel de minister van Begroting, Johan Vande Lanotte (sp.a) als vice-premier Laurette Onke-linx (PS) willen dat de RVA de volgende jaren 8% snoeien in de uitkeringen van de volledige werklozen. Dit blijkt uit "interne werknota's"van de twee kabinetten. Dit zou betekenen dat de controlediensten zo'n 30.000 langdurige werklozen extra moeten gaan schorsen. Dit zou dit jaar een besparing van 34 miljoen euro opleveren, volgend jaar 97 miljoen euro. In 2006 153 miljoen euro en 209 miljoen euro in 2007. Volgens deze nota's compenseren deze bespa-ringen gedeeltelijk de stimulerende uitgaven die de regering plant op de arbeidsmarkt, zoals de lastenverlagingen ten voordele van de bedrijven. De gewone mensen worden dus tweemaal gestraft : ze zijn niet alleen hun werk kwijt, maar op termijn zelfs hun uitkering. Het is niet moeilijk raden wanneer deze nieuwe maatregelen in voege zullen treden ! Inderdaad na de verkiezingen van juni dit jaar. (1)

(1) DE TIJD 10/01/2004 p.01