Euthanasie

Ik wil senator Mia De Schamphelaere proficiat xensen voor haar moedige en rechtzinnige houding in het Canvas-programma 'Nachtwacht' over euthanasie bij kinderen, demente en psychiatrische patiënten. Zij verdedigde er als enige het recht op waardig leven en op waardig sterven, wat bij dat leven hoort.

Jan Vanhaelen, vzw Sarah - Dilbeek

Daarbij staan zowel een humane als een christelijke visie voorop.

Dr. Cosyns en prof. Vermeersch verdedigden zoals ze reeds geruime tijd openlijk doen het recht op moord en zelfmoord. Als ik hun standpunt nauwkeurig ontleed, merk ik dat er bij deze loge-broeders iets anders achter hun houding schuilgaat dan louter humanisme. Hun visie leunt veel meer aan bij de opvattingen rond euthanasie in het vooroorlogse nazi-Duitsland. Waarom mogen zij de wet overtreden en mensen aanmoedigen om dat te doen? Ik hoop dat de bevolking dit tijdig zal inzien.