Verhofstadt

Als het aan liberaal Verhofstadt ligt dan mogen de winkeliers ( lees : grote winkelketens en centra )binnenkort zelf hun openingsuren bepalen en dit te koste van de kleine

zelfstandige. Dit is oneerlijke concurrentie wan wij zullen dan ook op zondagen moeten opendoen om geen klanten te veliezen.

Guido Quintens - Hasselt

Kleinere handelaars kunen de extra kosten die daaraan verbonden zijn niet dragen. Ze zullen meer overuren moeten uitbetalen. Hogere kosten zonder enige garantie op meer inkomsten. De koek zal verdeeld worden over zeven dagen in plaats van over zes. In een tijd van arbeidsduurvermindering en loopbaanonderbreking zou de zelfstandige inderdaad geen enkele rustdag meer hebben. De heer Verhofstad laat zijn kiezers in de steek. Hij denkt alleen aan het groot kapitaal. ( meestal buitenlands , die geen belastingen betalen maar bovendien nog subsidies ontvangen !) Mijnheer Verhofstadt houdt geen rekening met het bruto-nationaal geluk van zijn eigen burgers. Ook het personeel zal nu op zondag moeten komen werken in plaats van een gezellige dag thuis met de kinderen of vrienden. Wat gebeurt er als de mensen kunnen gaan winkelen op een zondag met de

recreatie sector, de sportevenmenten, weekend-tourisme, jeugdbeweging, hobby's, het sociaal weefsel enz....Mijnheer Verhofstadt, wij glijden af naar amerikaanse toe-standen, naar een vereenzaming van onze maatschappij. Laat u niet omkopen of onder druk zetten door buitenlands investeerders die hier enkel komen om poen te

scheppen maar zeker geen belastingen zullen betalen. Denk aan uw kiezers.