Leerkrachten

H. Hofastra - Sint-Truiden

Nu eens niet praten over leerlingen, maar over leerkrachten. En met name over beginnende leerkrachten met een vrij diploma, deze zomer behaald, is er begin september een baan tot aan de kerstvakantie. Ondanks positieve reacties van de school, de ouders en de leerlingen kan betrokkene opnieuw geen plaats krijgen in de vervangingspool. Iemand die het onderwijs niet meer zag zitten en nu na tien jaar weer terug wil, wordt direct in de pool opgenomen.

Van diverse kanten heb ik vernomen dat, als je met een vrij diploma op zak, via de pool tewerkgesteld wordt in het gemeenschapsonderwijs, een baan in het vrij onderwijs kunt vergeten.

Waarom praten we nog over een tekort aan leerkrachten als er enthousiaste leerkrachten thuis zitten?

Waarom eigent het vrij onderwijs zich een soort monopolie-positie toe? En dan te bedenken dat veel leerkrachten in het gemeenschapsonderwijs een vrij diploma bezitten.

Waarom krijgen vervangende leerkrachten de vakantie niet geheel of gedeeltelijk doorbetaald als degene die ze vervangen met ziekteverlof is tot de eerste schooldag na de vakantie?

Als we straks met de minister gaan praten, zijn dit wellicht zaken die minstens zo belangrijk zijn als loonsverhoging.