Jaarlijkse diefstal

Alle mensen die hun eindejaarspremie ontvangen hebben zijn weer allen bestolen geworden.

Van deze jaarlijks weerkerende diefstal komt niets in de kranten.

Elkeen krijgt netto 1/3 minder dan zijn of haar normale maandloon

waar het bruto-bedrag gelijk is.

Rik Deckers - Dilsen

Ook is het zwaar om dragen voor de patroon die zoveel geld moet uitgeven om zijn mensen zo weinig te kunnen geven.

Als de extra belasting wordt afgeschaft is het niet nodig dat men van zijn baas Sport of Cultuurcheques zal krijgen want dan kan elkeen zijn of haar sport en culturele activiteiten zelf betalen. I