Geert Hoste

> Op Canvas zag ik een San-krijger, na een 8 uur lange en uitputtende

Dolf Wieers - Hasselt

achtervolging,respectvol omgaan met een stervende Kudu hierbij uiting

> gevend voor zijn moed en uithoudingsvermogen.

> Symbolisch smeerde hij het speeksel van het gewonde dier over zijn eigen

> vermoeide benen.

> Op TV 1 zag ik Geert Hoste in zijn eindejaarsconference een stervende

> paus plastisch uitbeelden zonder enig respect voor diens moed en

> uithoudingsvermogen.

> Hoe zou Geert reageren indien iemand op deze wijze over zijn stervende

> moeder publiekelijk zou spreken? In beide gevallen ging het om een

> uiting van 'cultuur'.

> Smaak en wansmaak hebben toevallig ook met speekselklieren te maken...

>