© BELGA

Dé vraag onder advocaten: behouden Reuzegommers hun blanco strafblad na uitspraak in zaak-Sanda Dia?

De achttien Reuzegommers kregen vrijdag te horen dat ze schuldig bevonden zijn aan mensonterende behandeling en het onopzettelijk veroorzaken van de dood van student Sanda Dia (20). Daarvoor kregen ze allemaal een werkstraf en een geldboete, maar de vraag onder de advocaten: komt dit nu op hun strafblad te staan?

Er waren gevangenisstraffen tot 50 maanden geëist, het werden uiteindelijk werkstraffen. Voor zestien van hen een werkstraf van 200 tot 250 uur, voor de schachtentemmer A.G. “Janker” en preses J.J. “Zaadje” werd het een werkstraf van 300 uur. Daarnaast kregen alle Reuzegommers ook een geldboete van 400 euro.

Onder de advocaten heerste vrijdag na de uitspraak discussie of die uitgesproken straffen al dan niet op het strafblad van de achttien zullen verschijnen. Een cruciaal element voor de familie van Sanda, want als dat niet geval is, zou het voor hen zijn alsof er niets gebeurd is.

De persrechter antwoordde vrijdagmiddag na de uitspraak “nee” op die vraag. Sven Mary, advocaat van de vader en broer van Sanda Dia, zei resoluut “ja”.

Blanco strafblad

De FOD Justitie zorgde later op de dag voor duidelijkheid: “In principe zal een werkstraf niet worden vermeld op een uittreksel dat bestemd is voor particulieren of administraties.” Een expert strafrecht legt aan onze redactie dat dat zelfs uitdrukkelijk in de wet staat. Een geldboete daarentegen komt in principe wel op je strafblad.

Maar hier zitten we met een combinatie van de twee. De werkstraf, legt de expert uit, is in dit geval de hoofdstraf, de geldboete is een bijkomende straf. Omdat het onmogelijk is om slechts een deel van de veroordeling op te nemen in je uittreksel van het strafregister, zal de geldboete logischerwijze de hoofdstraf volgen. “Geen van beide straffen zal verschijnen op het uittreksel”, zegt ook de FOD.

De reden daarvoor is dat de werkstraf bedoeld is als “resocialiserende straf”, waarbij de rechter de toekomst van de veroordeelde niet wil hypothekeren. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een nieuwe job.

Uitzonderingen

Er bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo wordt een werkstraf wel vermeld wanneer zo’n uittreksel van het strafregister gevraagd wordt bij de samenstelling van een jury voor een hof van assisen en in sommige gevallen wanneer er gewerkt wordt met minderjarigen. Ook bestaat er een lange lijst van uitzonderingen voor wie een specifieke job wil uitvoeren. Een werkstraf zal ook altijd vermeld worden op het uittreksel bestemd voor parketten, politie- en veiligheidsdiensten.

 (sgg)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer