Dé vraag onder advocaten: behouden Reuzegommers hun blanco strafblad na uitspraak in zaak-Sanda Dia?

De achttien Reuzegommers kregen vrijdag te horen dat ze schuldig bevonden zijn aan mensonterende behandeling en het onopzettelijk veroorzaken van de dood van student Sanda Dia (20). Daarvoor kregen ze allemaal een werkstraf en een geldboete, maar de vraag onder de advocaten: komt dit nu op hun strafblad te staan?

Er waren gevangenisstraffen tot 50 maanden geëist, het werden uiteindelijk werkstraffen. Voor zestien van hen een werkstraf van 200 tot 250 uur, voor de schachtentemmer A.G. “Janker” en preses J.J. “Zaadje” werd het een werkstraf van 300 uur. Daarnaast kregen alle Reuzegommers ook een geldboete van 400 euro.

Onder de advocaten heerst nu discussie of die uitgesproken straffen al dan niet op het strafblad van de achttien zullen verschijnen. Een cruciaal element voor de familie van Sanda, want als dat niet geval is, zou het voor hen zijn alsof er niets gebeurd is.

Maar voorlopig is het antwoord op die vraag onduidelijk. De persrechter antwoordde kort na de uitspraak “nee”. Sven Mary, advocaat van de vader en broer van Sanda Dia, zei resoluut “ja” op de vraag.

Blanco strafblad

Een expert strafrecht legde aan onze redactie uit dat “als je de logica volgt” de straffen van de Reuzegommers niet op hun strafblad zullen verschijnen. In de wet staat uitdrukkelijk dat een werkstraf niet op het strafblad komt, legt hij uit. Dat om de toekomst van de veroordeelden te vrijwaren. Een geldboete verschijnt in principe wel op je strafblad. Maar hier zitten we met een combinatie van de twee. En dat specifieke scenario staat niet in het strafwetboek vermeld.

De werkstraf, legt de expert uit, is in dit geval de hoofdstraf, de geldboete is een bijkomende straf. Omdat het onmogelijk is om slechts een deel van de veroordeling op te nemen in je uittreksel van het strafregister, zal de geldboete logischerwijze de hoofdstraf volgen. En dus houden de Reuzegommers naar alle waarschijnlijkheid hun blanco strafblad.

Ook de FOD Justitie volgt die logica. “In principe zal een werkstraf niet worden vermeld op een uittreksel dat bestemd is voor particulieren of administraties. Dat geldt ook als de werkstraf werd opgelegd samen met een geldboete: geen van beide straffen zal dan verschijnen op het uittreksel”, klinkt het in een reactie. “De reden daarvoor is dat de werkstraf bedoeld is als resocialiserende straf waarbij de rechter de toekomst van de veroordeelde, bijvoorbeeld de kans op het vinden van een job niet wil hypothekeren.”

Er bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo wordt een werkstraf wel vermeld wanneer zo’n uittreksel van het strafregister gevraagd wordt bij de samenstelling van een jury voor een hof van assisen of wanneer er gewerkt wordt met minderjarigen. Ook bestaat er een lange lijst van uitzonderingen voor wie een specifieke job wil uitvoeren.

Een werkstraf zal ook altijd vermeld worden op het uittreksel bestemd voor parketten, politie- en veiligheidsdiensten.

 (sgg)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer