© BELGA

Uitleveringsverdrag werd niet gebruikt voor vrijlating van Olivier Vandecasteele

De regering heeft geen beroep gedaan op het uitleveringsverdrag met Iran om de vrijlating van Olivier Vandecasteele mogelijk te maken. Dat werd vernomen in de omgeving van de federale regering.

jvhBron: BELGA

Wel is gebruikgemaakt van artikel 167 van de Grondwet, dat bepaalt dat de regering verantwoordelijk is voor de buitenlandse betrekkingen. In dat kader is vastgesteld dat er een imminente, ernstige, en continue dreiging was voor de Belgische veiligheid. Dat heeft ertoe geleid dat de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi werd overgedragen, en Vandecasteele dus kon worden vrijgelaten.

Op die manier moest de regering geen gebruikmaken van het uitwisselingsverdrag dat België onlangs afsloot met Iran. Het Grondwettelijk Hof had namelijk geoordeeld dat slachtoffers van een veroordeelde op voorhand moesten worden ingelicht over de overbrenging, zodat een rechter de wettigheid ervan zou kunnen toetsen. In het geval van Assadi ging het onder meer om de Iraanse oppositie die het doelwit was van een gepland aanslag.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer