Grenspark Kempenbroek op de grens van Bocholt met Weert.© roger dreesen

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD. Na stevig debat steunt Bocholt kandidatuur voor Landschapspark

Bocholt
Roger Dreesen

Kempen~Broek: Bocholt steunt de kandidatuur van het regionaal Landschap Kempen & Maasland voor de erkenning van het Grenspark Kempen~Broek als Landschapspark en als Mens- & Biosfeergebied. De kandidatuur kreeg, met toevoeging van een clausule en na een stevig debat, goedkeuring onder voorwaarden.

De voorbereidingen voor de Biosfeerkandidatuur werden opgestart in 2017. Vanaf 2021 werd de kandidatuur voor het Landschapspark uitgewerkt. “Het gebied kent grensoverschrijdend ruimtelijke uitdagingen: het landschap, het gemeenschappelijk erfgoed, de leefbare landbouw, de biodiversiteit en water. De erkenning als landschapspark zal een socio-economische versterking betekenen”, verwacht schepen Eric Vanmierlo.

Raadslid Luc Martens (NU) vraagt of er voldoende draagkracht is: “Opnieuw ontbreken de adviezen van de GECORO en de landbouwraad. Er is een masterplan voor 24 jaar, het actieplan loopt over 6 jaar. Wat met de rechtszekerheid van de landbouw en andere sectoren?”

Burgemeester Stijn Van Baelen wijst op het breed overleg: “Bree, Kinrooi en Maaseik waren betrokken. De bedrijfsgilde en milieuraad gaven een positief advies.” Toon Geussens (BB) wijst op de kansen voor de plaatselijke landbouw die met een duurzamere aanpak een toekomst heeft. “Indien de werking rond het Landschapspark en/of UNESCO-Biosfeergebied rechtstreeks aanleiding zou geven tot negatieve gevolgen voor de landbouw of andere sectoren zeggen we het samenwerkingsverband op”, sloot schepen van Milieu Erik Vanmierlo (Samen) de discussie. Raadslid Martens (NU) stemde tegen, collega NU- raadslid Vanmontfoort onthield zich.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer