© eva

GEMEENTERAAD. Gedaan met wildparkeren aan ’t Wezeltje in Veldwezelt

Lanaken
Eddy Vandoren

Verkeersveiligheid scholen Veldwezelt en Gellik: Omdat er bij het begin en einde van de lessen aan de kleuter- en lagere school ‘t Wezeltje in de Berenhofstraat in Veldwezelt massaal wordt wildgeparkeerd, op de stoepen wordt gereden en het doorgaand verkeer erg veel hinder ondervindt, worden er weldra ingrijpende maatregelen getroffen. “In ons mobiliteitsplan staat dat schoolomgevingen belangrijke verkeersgenererende functies hebben en plaatsen zijn waar zich typische pieksituaties voordoen. Doordat het om pieksituaties gaat, heeft het weinig zin om grote infrastructurele maatregelen te treffen en volstaan kleinschalige ingrepen. Bij recent onderzoek in Veldwezelt is gebleken dat het parkeergedrag beter gestructureerd moet worden”, zegt bevoegd schepen Jolein Martens (Open Vld).

“In de eerste plaats worden de parkeervakken in de Berenhofstraat, aan beide scholen, en in de Holtstraat aangepast en wordt aan de achterzijde van de parking van OC Berenhof een kiss&ride-zone ingericht. Ook komt er aan de Holtstraat een voetpad dat de school verbindt met de Creytenbergwijk. Daar komt een nieuwe oversteekplaats die de huidige zal vervangen. Ook zullen er groenelementen komen aan de Berenhofstraat. In afwachting van deze aanpassingen hebben de GAS-vaststeller en de politie de instructie gekregen om aan het Wezeltje geregeld te controleren.”

Het ingrijpende voorstel dat geraamd wordt op nagenoeg 33.000 euro wordt zo snel mogelijk aanbesteed. Het werd opgemaakt in overleg met het schoolbestuur en de ouderraad. “En in het kader van het project ‘Veilige Schoolomgevingen’ dienen we bij de Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit een subsidieaanvraag in van 50 procent”, aldus Martens. Raadslid Vera Jans (cd&v) vroeg of de mogelijkheid werd onderzocht om een ‘schoolstraat’ in te richten. “Dat is gebeurd, maar voor de praktische inrichting ervan (het plaatsen van de hekken voor en na de lessen) had de school geen personeel noch vrijwilligers”, antwoordde schepen Martens.

Ook aan Basisschool Het Bieske in Gellik komen er aanpassingen: een gedeelte van de Biesweg wordt met wegmarkeringen en signalisatie ingericht als fietsstraat. Het bestek werd door alle raadsleden unaniem goedgekeurd.

Kerkbesturen: De rekeningen van de diverse kerkbesturen over het dienstjaar 2022 werden gunstig geadviseerd en vertoonden allemaal een batig saldo. “Ik maak me echter zorgen over de opvolging van de ontslagnemende leden. In Neerharen en Lanaken vertrekken de schatbewaarders Manders en Ignoul en men vindt er moeilijk vrijwilligers die deze belangrijke taak op zich willen nemen”, verzuchtte burgemeester Marino Keulen (Open Vld). Niemand van de raadsleden reageerde.

Graaipolitiek: Raadslid Boris Mechels (N-VA) vroeg een grondig onderzoek naar de ‘graaipolitiek’ van de gemeentelijke drankleverancier. “Heel wat verenigingen klagen over zijn manier van werken en vooral over het aanrekenen van erg hoge kosten. Dat moet dringend onderzocht worden”, besloot hij.  

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer